Cursuri online de limbă greacă la București

OCTOMBRIEDECEMBRIE2020

Perioada de înscriere:
14–30 septembrie 2020 (în zilele lucrătoare).

Vă rugăm să nu solicitați formularul mai devreme de data de 14 septembrie!
Cursurile se desfășoară online!

Durata modului: 32 de ore/ 16 cursuri
Taxă: 600 RON

Module:
O grupă A1 (începători)
O grupă de nivel mediu
O grupă de nivel avansat

Cursurile – cu o durată de două ore, cu pauză – se vor desfășura seara, după ora 18:00.

Etapele înscrierii

Pentru mai multe informații și înscrieri, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail
fundatiaculturalagreaca@gmail.com