CURSURI DE LIMBĂ GREACĂ

Ελληνικά

Perioada de înscriere:
18-29 septembrie (în zilele lucrătoare)

Perioada cursului: 16 octombrie – 8 decembrie 2017 (18 lecții/ 36 de ore, cu o frecvență de două lecţii a câte două ore/ săptămână)

Adresă: Fundația Grigoriade, Str. Corbeni nr. 25, sector 2, Bucureşti, România (în apropierea Cinematografului Europa)

Taxă: 600 RON

Nivel începător:

A1
Luni și miercuri, 18.00-20.00 (15 locuri)

A3
Sâmbătă, 10.00-14.00 (10 locuri)

B3
Luni și miercuri, 18.00-20.00 (10 locuri)

Etapele înscrierii:

  1. Solicitarea prin e-mail (fundatiaculturalagreaca@gmail.com) a Formularului de inscriere.
  2. Completarea formularului și trimiterea acestuia, în termen de o zi de la primire, la adresa de e-mail fundatiaculturalagreaca@gmail.com, cu subiectul: „Înscriere curs + numele solicitantului”.
  3. Plata taxei de curs (600 RON) și trimiterea dovezii plății, în termen de 48 de ore de la trimiterea formularului, la adresa de e-mail de mai sus, cu subiectul: „Dovadă plată + numele solicitantului”.

NOTĂ: În cazul în care nu se va face dovada plății în 48 ore, se pierde locul reținut în urma trimiterii formularului completat.

Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile pentru o grupă și în ordinea primirii formularelor de înscriere confirmate de dovada plății.

Detalii plată:
Fundația Culturală Greacă
Bd. Pache Protopopescu 6, sector 2, București, România
Cont: 100031841313 – IBAN: RO44BRMA0530012416500000
deschis la Banca Românească, Filiala Calea Victoriei
CIF: 23989271