Συνέντευξη Προέδρου ΕΙΠ, κ. Νίκου Α. Κούκη, στο TV10020201026132344