Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συμμετέχει στο Book Club – Βουκουρέστι20211101151933
Το ΕΙΠ συμμετέχει στο Book Club – Βουκουρέστι20201116142509