1η Συνάντηση του Διαρκούς Σεμιναρίου Ελληνοϊταλικής Διαλεκτολογίας

Η διαδικτυακή εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού την Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021, στις 12:00. Έχει θέμα «Γλώσσα και πολιτισμός των ελληνόφωνων της νότιας Ιταλίας» και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Γλώσσας, Μετάφρασης και Μελέτης των Σχέσεων μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Γλώσσας, του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και την έδρα της Διαλεκτολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Federico II της Νάπολη.

Ομιλητές:
– καθ. Domenica Minniti-Γκώνια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
– καθ. Andrea Μazzucchi, Πανεπιστήμιο Federico II, Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών,
– καθ. Γεράσιμος Παγκράτης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,
– καθ. Francesco Montuori, Ελληνιστής,
– καθ. Nikola De Blasi, Ελληνιστής.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύνει ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, κ. Νίκος Α. Κούκης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού υπηρετεί και προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, κυρίως το βιβλίο και τη γλώσσα και, φυσικά, εκφράζει το ενδιαφέρον του για κάθε πρωτοβουλία πολιτιστικής ευαισθησίας, όπως αυτή που αφορά στον γλωσσικό πολιτισμό των Ελληνόφωνων της νότιας Ιταλίας, οι οποίοι με την παρουσία τους εξακολουθούν να θυμίζουν την πολιτιστική τους συγγένεια με τον πολιτισμό της Μεγάλης Ελλάδας και του Βυζαντίου. Ως προς εμένα, έναν Κυμαίο, νιώθω ότι έχω συγγένεια με την Kuma, αποικία της αρχαίας πατρίδας μου.
Στο ΕΙΠ πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτές οι γόνιμες πρωτοβουλίες υπηρετούν θαυμάσια την προσέγγιση των δύο λαών και υπενθυμίζουν κοινές καταγωγές, θεμέλια ενός κοινού και σταθερού μέλλοντος».

Παρακολουθήστε την εκδήλωση στο youtube Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού: