Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε Συνέδριο της EUNIC στην Αθήνα20161111095711