Uncategorized

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ!!

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, πέρα από τις ασκήσεις στην τάξη ή στο σπίτι ανεξαρτήτως, πολλές φορές δίνονται και θέματα για εκθέσεις. Έτσι μπορούμε να δούμε και να αποτυπώσουμε καλύτερα σκέψεις, ιδέες ή απόψεις των μαθητών μας στη γλώσσα που διδάσκονται. Ξεχωρίσαμε ενδεικτικά τρεις εκθέσεις για να δείξουμε όχι μόνο την αξία των μαθητών, αδιαμφισβήτητη χωρίς άλλο, αλλά και την αγάπη τους προς τη γλώσσα που μαθαίνουν, τον πολιτισμό της Ελλάδας, την λογοτεχνία, την τέχνη. Κανείς δεν σταματάει στο να μάθει μόνο τη γλώσσα. Επεκτείνεται με χαρά, αγάπη και ενδιαφέρον σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης, κουλτούρας και πολιτισμού. Μουσική, λογοτεχνία, φιλοσοφία, μαγειρική, ταξίδια, θέατρο και ό,τι άλλο τους προτείνεται. Εμείς, διδάσκοντες, γραμματεία και διεύθυνση προσπαθούμε για το καλύτερο, η αγάπη των μαθητών και το ενδιαφέρον τους είναι η δύναμη που παίρνουμε για να συνεχίσουμε και να γινόμαστε πάντα καλύτεροι!

Valeria Baldissera  /  Laura Casaleggi  /  Silvano Missiaia

La sublime arte dell’icona tra storia, ispirazione e leggenda

Ελληνικά

L’associazione “Trieste-Grecia Giorgio Costantinides” in collaborazione con la Fondazione Ellenica di Cultura Italia ha organizzato la conferenza dal titolo “La sublime arte dell’icona tra storia, ispirazione e leggenda” a cura dell’artista Carolina Franza.

Continua la lettura di La sublime arte dell’icona tra storia, ispirazione e leggenda

Μαθήματα Ελληνικών

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ!!

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας διοργανώνει μαθήματα Ελληνικών στην Τεργέστη και το Ούντινε. Στα μαθήματα εφαρμόζεται πρότυπη μέθοδος διδασκαλίας, που αποσκοπεί όχι μόνο στην απόκτηση γλωσσικών γνώσεων, αλλά και στην επαφή των σπουδαστών με τον Ελληνικό πολιτισμό και τρόπο ζωής, μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, γλωσσικών παιχνιδιών, μεταφράσεων, κινηματογραφικών προβολών, συζητήσεων, λογοτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.  Με βάση το ενδιαφέρον των σπουδαστών, τα μαθήματα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική επιστημονική ορολογία, την καθημερινότητα, τον τουρισμό κ.ά.

Στην Τεργέστη πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών από το 2009, για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, στην έδρα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας (Via del Lavatoio 5). Από το 2015, σε συνεργασία με το Κλασικό Λύκειο «Dante Alighieri», εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, σε μαθητές και καθηγητές Γυμνασίων της Τεργέστης. Προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας.

Στο Ούντινε, με τη συνεργασία του Κλασικού Λυκείου «J. Stellini» και την υποστήριξη των τοπικών αρχών, οι οποίες παρέχουν δωρεάν τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, διοργανώνονται μαθήματα Ελληνικών από το 2009, τόσο σε μαθητές και καθηγητές του Λυκείου, όσο και σε μαθητές άλλων Λυκείων της πόλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σχετικά με τον Ελληνικό πολιτισμό, στα Ιταλικά σχολεία. Το ΕΙΠ Ιταλίας συνεισφέρει στην ανάπτυξη κοινών επιμορφωτικών προγραμμάτων, στην αδελφοποίηση Ελληνικών και Ιταλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη συμμετοχή Ελληνικών σχολείων και πανεπιστημίων σε διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμβάλλει σε συνεργασίες εντός ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.

Το ΕΙΠ Ιταλίας είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο διενεργούνται κάθε χρόνο εξετάσεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, για την απόκτηση Κρατικού Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Τα μαθήματα οργανώνονται με βάση τα γλωσσικά επίπεδα του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσών, από το επίπεδο Α1 έως το επίπεδο C2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, φορέα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (διάταγμα AOODGAI / 5967 της 21-05-2013).

Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας στα Ιταλικά σχολεία περιλαμβάνεται στο Σχέδιο POF (Σχέδιο Εκπαιδευτικής Προσφοράς) του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας και συνυπολογίζεται στη βαθμολογία του Εθνικού Απολυτηρίου.

Tempo Forte Italia – Grecia 2018

ΕλληνικάPerché
Tempo Forte è un’iniziativa sancita nel corso del Primo Vertice Intergovernativo tra Italia e Grecia, tenutosi il 14 Settembre 2017 a Corfù.
Si intende segnare un momento particolarmente prolifico nel quale avranno luogo iniziative di valore in tutti i settori delle relazioni culturali tra Italia e Grecia.
Il rapporto tra i due Paesi è un legame fatto di storia, di scambi, di predisposizione al dialogo, di Umanesimo, di naturale simpatia e di amore per il Bello. Per tale motivo si è deciso di battezzare l’iniziativa con il nome “Tempo Forte” prendendo a prestito un termine dalla musica, per esprimere la determinazione e l’entusiasmo del muoversi assieme.
L’artista Venia Dimitrakopoulou ha lavorato insieme agli alunni e agli insegnanti della Scuola Italiana di Atene per la realizzazione del logo che intende suggerire l’idea di una collaborazione senza confini tra Italia e Grecia.

Chi
Tempo Forte è concepito come un “metodo di lavoro” che aspira a creare una rete inclusiva di operatori culturali italiani e greci, interessati ad approfondire i legami tra i due Paesi- una consuetudine di dialogo di cui si sente la mancanza.
È stata creata una squadra che non intende essere esclusiva composta dall’Ambasciata d’Italia ad Atene (promotrice dell’iniziativa), da rappresentanti della Presidenza della Repubblica ellenica, del Ministero della Cultura, diversi artisti greci, Fondazioni, l’Istituto Italiano di Cultura di Atene e la prestigiosa Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA).
I veri protagonisti di questo progetto, però, sono tutti coloro che hanno a cuore il rafforzamento delle relazioni culturali tra Italia e Grecia, siano essi artisti, professionisti del settore o amatori.
L’evoluzione di Tempo Forte infatti, così come immaginata dai suoi promotori, è l’instaurazione di una collaborazione strutturata e a lungo termine tra tutti gli attori interessati.

Cosa
L’idea è di esplorare forme di collaborazione a 360 gradi e selezionare, fra le varie iniziative ordinarie già in programma, quelle che meritano un rilievo particolare e di metterne in cantiere nuove che richiedono un certo impegno. Danza, arti visive, performance, musica, architettura: tutto può essere Tempo Forte fintantoché si tratti di iniziative di qualità condotte nello spirito di avvicinare ulteriormente Italia e Grecia.
L’equilibrio tra i vari ambiti culturali – dalla Tradizione al Contemporaneo, dal Passato al Futuro – ispira il progetto nel suo insieme.
L’iniziativa vuole andare oltre le relazioni tra le due capitali, Atene e Roma, toccando ogni angolo dei due Paesi e promuovendo la partecipazione di un vasto pubblico.

Quando
L’iniziativa si realizzerà nell’arco di tutto l’anno con diversi “cartelloni” a cadenza trimestrale. Il primo “Cartellone di Primavera”, un manifesto stagionale di eventi che si svolgono tra marzo e giugno 2018, è stato presentato all’ambasciata d’Italia ad Atene. Alla cerimonia d’inaugurazione, il 29 Marzo 2018, era presente il ministro di Cultura Greco Lydia Koniordou.
Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma si lavora con determinazione per fare di questo 2018 un anno culturalmente extra ordinario


Leggi anche
VENIA DIMITRAKOPOULOU. FUTURO PRIMORDIALE – Suono
Venia Dimitrakopoulou. Futuro Primordiale – Logos
Mostra Filatelica “La Cristianita”
Venia Dimitrakopoulou. Futuro Primordiale – Materia