Μαθήματα Ελληνικών

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ!!

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας διοργανώνει μαθήματα Ελληνικών στην Τεργέστη και το Ούντινε. Στα μαθήματα εφαρμόζεται πρότυπη μέθοδος διδασκαλίας, που αποσκοπεί όχι μόνο στην απόκτηση γλωσσικών γνώσεων, αλλά και στην επαφή των σπουδαστών με τον Ελληνικό πολιτισμό και τρόπο ζωής, μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, γλωσσικών παιχνιδιών, μεταφράσεων, κινηματογραφικών προβολών, συζητήσεων, λογοτεχνικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων κ.ά.  Με βάση το ενδιαφέρον των σπουδαστών, τα μαθήματα επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική επιστημονική ορολογία, την καθημερινότητα, τον τουρισμό κ.ά.

Στην Τεργέστη πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικών από το 2009, για ενήλικες σε όλα τα επίπεδα, στην έδρα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας (Via del Lavatoio 5). Από το 2015, σε συνεργασία με το Κλασικό Λύκειο «Dante Alighieri», εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, σε μαθητές και καθηγητές Γυμνασίων της Τεργέστης. Προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας.

Στο Ούντινε, με τη συνεργασία του Κλασικού Λυκείου «J. Stellini» και την υποστήριξη των τοπικών αρχών, οι οποίες παρέχουν δωρεάν τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας, διοργανώνονται μαθήματα Ελληνικών από το 2009, τόσο σε μαθητές και καθηγητές του Λυκείου, όσο και σε μαθητές άλλων Λυκείων της πόλης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σχετικά με τον Ελληνικό πολιτισμό, στα Ιταλικά σχολεία. Το ΕΙΠ Ιταλίας συνεισφέρει στην ανάπτυξη κοινών επιμορφωτικών προγραμμάτων, στην αδελφοποίηση Ελληνικών και Ιταλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στη συμμετοχή Ελληνικών σχολείων και πανεπιστημίων σε διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμβάλλει σε συνεργασίες εντός ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.

Το ΕΙΠ Ιταλίας είναι εντεταλμένο εξεταστικό κέντρο, στο οποίο διενεργούνται κάθε χρόνο εξετάσεις από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, για την απόκτηση Κρατικού Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Τα μαθήματα οργανώνονται με βάση τα γλωσσικά επίπεδα του κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσών, από το επίπεδο Α1 έως το επίπεδο C2. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, φορέα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (διάταγμα AOODGAI / 5967 της 21-05-2013).

Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας στα Ιταλικά σχολεία περιλαμβάνεται στο Σχέδιο POF (Σχέδιο Εκπαιδευτικής Προσφοράς) του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας και συνυπολογίζεται στη βαθμολογία του Εθνικού Απολυτηρίου.