Μαθήματα Ελληνικών στη Λουμπλιάνα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Δημοτική Βιβλιοθήκη (Ljubljana city Library) και διαρκούν από τον Οκτώβριο του 2017 μέχρι το τέλος Μαΐου 2018.

Η διοργάνωση των μαθημάτων αποτελεί πρωτοβουλία του Πρέσβη της Ελλάδος στη Λουμπλιάνα, κ. Νικολάου Πρωτονοτάριου και τελούνται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σλοβενική πρωτεύουσα. Τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται ευγενώς από την αποσπασμένη φιλόλογο κα Κωνσταντίνα Αγναντοπούλου, είναι εβδομαδιαία, διάρκειας ενενήντα λεπτών και γίνονται όχι μόνο με τη χρήση του παραδοσιακού εγχειριδίου, αλλά και με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού, γλωσσικών παιχνιδιών, συζητήσεων, ξεναγήσεων σε εκθέσεις, εκδηλώσεων, προβολών ταινιών, μουσικής, παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων και μεταφράσεων από τους μαθητές. Οι επιλογές αυτές στόχο έχουν τη γνωριμία των σπουδαστών με τον Ελληνικό τρόπο ζωής και την προσέγγιση του πολιτισμού της χώρας. Τα επίπεδα του προγράμματος διδασκαλίας διαμορφώνονται με βάσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και οργανώνονται τμήματα από το επίπεδο Α1 έως Γ2. Το διδακτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάσει τις προδιαγραφές του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.