ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2017

Από την Tετάρτη 1 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 θα διενεργούνται οι εγγραφές για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 16, 17 και 18 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικώς από την ιστοσελίδα:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικώς, μπορεί να συμπληρώσει και να καταθέσει τα ακόλουθα έντυπα εγγραφής στην έδρα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Ιταλίας στην ακόλουθη διεύθυνση: via del Lavatoio 5, 34132 Trieste.

Αίτηση συμμετοχής
Ερωτηματολόγιο (επίπεδα από Α1 έως Γ2)
Ερωτηματολόγιο (επίπεδο Α1 για παιδιά 8 – 12 χρονών)

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις:
Οδηγός για τις Eξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας (στα ελληνικά)
Οδηγός για τις Eξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας (στα αγγλικά)