Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του σχολείου στο Μουσείο της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του σχολείου στο Μουσείο της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του σχολείου στο Μουσείο της Ελληνικής Κοινότητας Τεργέστης.