Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Λυκείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Άγιου Νικόλαου.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Λυκείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Άγιου Νικόλαου.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Λυκείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Άγιου Νικόλαου.