Αρχείο ετικέτας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Πολυμερής Διπλωματία και Κυπριακό»: Διάλεξη του Πρέσβη κ. Ανδρεστίνου Παπαδόπουλου

Η διάλεξη με θέμα «Πολυμερής Διπλωματία και Κυπριακό» του πρώην Πρέσβη δρ Ανδρεστίνου Ν. Παπαδόπουλου, πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης «Πολυμερής Διπλωματία και Κυπριακό»: Διάλεξη του Πρέσβη κ. Ανδρεστίνου Παπαδόπουλου