Αρχείο ετικέτας Καζάζης

Εστία Ελλάδος στην Κύπρο

Υπογράφηκε σήμερα, 26/02/2015, στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου η Συμφωνία για τη λειτουργία της «Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο», η οποία αποτελεί Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Συνέχεια ανάγνωσης Εστία Ελλάδος στην Κύπρο