Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος του ΕΙΠ, Γιώργος Ταξιαρχόπουλος, νέος Πρόεδρος της EUNIC Κύπρου20221007090531
Hellenic Foundation for Culture Delegate Awards20211001130922
Σε τέσσερις νέες χώρες εκπροσωπείται το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20210112091617