Το Ψηφιακό Αρχείο του ΕΙΠ περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφικό αρχείο από εθνικές και διεθνείς δραστηριότητες του ΕΙΠ που αφορούν τις Διεθνείς Εκθέσεις, στοχευμένες εκδηλώσεις, επιμορφωτικές δραστηριότητες κ.ά. Το αρχείο ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς.

Απολογισμός ΕΙΠ 2017