Ιστορικό

Με την επωνυμία «Εστία Ελλάδος στην Κύπρο» συστάθηκε το 2015 στην Λευκωσία, παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, το οποίο έχει ως αποστολή του την προβολή και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου του, καθηγητή Χριστόδουλου Γιαλλουρίδη, πραγματώνοντας ένα εγχείρημα, που αποτελούσε βασικό στόχο της φιλοσοφίας των εμπνευστών της δημιουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κατά το 1992 και εντεύθεν.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, κατά τα πρώτα χρόνια από της συστάσεώς του, έθεσε ως στόχο των βασικών προγραμματικών του κατευθύνσεων την ανάπτυξη στενών και ουσιαστικών σχέσεων με την Κύπρο και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η μορφή της συνεργασίας επρόκειτο να συμφωνηθεί και να επικυρωθεί από τις δύο χώρες το αμέσως προσεχές διάστημα από της αρχικής περιόδου της λειτουργίας του και όπως ήταν φυσικό, θα ήταν διαφορετική από εκείνη, την οποία είχε εφαρμόσει το Ίδρυμα για τις άλλες χώρες του εξωτερικού.

Η Συμφωνία για τη λειτουργία της «Εστίας Ελλάδος στην Κύπρο» πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2014 στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και συνυπογράφηκε από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κα Αίγλη Παντελάκη και τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Καθηγητή Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος παρέστη στην τελετή, καλωσόρισε την υπογραφή της συμφωνίας και εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρωτοβουλία αυτή που στόχο έχει την καλλιέργεια και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση της ήδη στενής συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδος και θα ενισχύσει την προβολή όλων των συναφών πολιτιστικών ζητημάτων.

Η «Εστία Ελλάδος στην Κύπρο» στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ Πρόεδρος της Εστίας ορίστηκε η πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, κα Κλαίρη Αγγελίδου, με πρωτοβουλία της οποίας ξεκίνησε η προσπάθεια αυτή το 1996.