Επικοινωνία

Ελληνικόν Ίδρυμα Πολιτισμόυ
Γλάδστωνος 6, 1095 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357-2266-5540