Αποστολή

Η αποστολή του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι να διευκολύνει την ενασχόληση με τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό.

Ο ελληνικός πολιτισμός έχει ένα ασυνήθιστο βάθος και εύρος, που διαπερνά πολλές χιλιετίες, με την γλώσσα και τη λογοτεχνία να τελούν χρέη φορέων από την μία εποχή στην επόμενη, και καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή, λόγω της αποικιοποίησης, του εμπορίου και της πολιτιστικής επιρροής, ως απότοκο των τελευταίων. Στην πιο σύγχρονη εποχή, η μετανάστευση ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού στην Αμερική, την Αυστραλία και την Αφρική επέκτεινε την εμβέλεια της ελληνικής γλώσσας και παράδοσης ακόμα μακρύτερα.

Παράγωγα της ελληνικής κουλτούρας είναι ιδέες, ιστορίες και εικόνες που αντικατοπτρίζονται σε διάφορες κουλτούρες ανά τον κόσμο, σε διαφορετικούς χρόνους μέσα στην ιστορία. Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε ζωηρό αυτό το διάλογο του ελληνικού πολιτισμού, που συνεχίζει να χαίρει δυναμικής έκφρασης σήμερα, με τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιδιώκουμε να λειτουργήσουμε ως ένας κόμβος της ελληνικής κουλτούρας, απευθυνόμενος σε όλους τους εκτός Ελλάδος – μαθητές, φοιτητές, καλλιτέχνες, παρελθοντικούς ή μελλοντικούς επισκέπτες της Ελλάδας και των ελληνικών πολιτιστικών μνημείων οπουδήποτε αλλού, Έλληνες της διασποράς – ενδιαφερόμενους για κάποια πτυχή του ελληνικού πολιτισμού.

Διατηρούμε δορυφορικά γραφεία σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο. Τα γραφεία αυτά οργανώνουν πολιτισμικές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο και στηρίζουν την διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας, είτε μέσω άμεσης διδασκαλίας, είτε μέσω πιστοποίησης της άριστης γνώσης αυτής.

Επιδιώκουμε ενεργητικά συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και εργαζόμαστε για να δημοσιοποιούμε και να υποστηρίζουμε τα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα που λαμβάνουν χώρα ανά τον κόσμο.

“… καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.”

Ισοκράτης, 436-338 π.Χ.