Germania

Filiala de aici a FCG a luat ființă în 1995 și desfășoară activități culturale la Berlin și în întreaga Germanie, precum și în spațiul de limbă germană din Europa Centrală, în colaborare cu autoritățile diplomatice, instituțiile locale, institutele culturale ale altor țări și comunitățile grecești. Ia parte, în calitate de coorganizator, la marile evenimente culturale din Germania, dedicate promovării culturii grecești, iar activitatea sa acoperă aproape toate domeniile vieții culturale germane.