Iakovos Kambanellis, „Curtea miracolelor” — prezentare de carte

La o sută de ani de la nașterea dramaturgului Iakovos Kambanellis, Ministerul Culturii și Sporturilor din Grecia a declarat 2022 „Anul literar Kambanellis”, un bun prilej pentru Fundația Culturală Greacă de a-l sărbători și în România prin publicarea unui volum ce cuprinde trei texte dramatice reprezentative ale autorului:

Iakovos Kambanellis, Curtea miracolelor. Teatru, cuvânt-înainte de Nikos I. Koukis, traduceri de Andreea Anghel, Simona Teodoroiu și Liana Voinescu, Editura Omonia & Fundația Culturală Greacă, București, 2022

Volumul va fi prezentat în cadrul Festivalului Național de Teatru, în data de 12 noiembrie, ora 12:30, la Librăria Cărturești Verona (Strada Pictor Arthur Verona 13-15). Vor vorbi Elena Lazăr, traducător și directorul Editurii Omonia, Oana Cristea Grigorescu, curator FNT, Claudiu Sfirschi-Lăudat, directorul Fundației Culturale Grecești, și traducătoarele volumului, Andreea Anghel, Simona Teodoroiu și Liana Voinescu.

Sperăm ca această ediție să trezească interesul publicului larg și pe acela al teatrelor din țara noastră pentru opera aparte a acestui dramaturg care a lăsat o moștenire valoroasă teatrului contemporan grecesc, definindu-l și, totodată, deschizându-i orizonturile. Gestul nostru își găsește, astfel, locul firesc în seria de acțiuni menite să promoveze cultura și civilizația greacă în România și sperăm să aibă roadele cuvenite.

Cuvântul-înainte este semnat de Nikos I. Koukis, președintele Fundației Culturale Grecești de la Atena:

„Publicarea în limba română a celor trei texte dramatice de Iakovos Kambanellis este, fără îndoială, o inițiativă extraordinară, care extinde influența operei unui important autor dramatic grec, considerat a fi «părintele»  dramaturgiei grecești postbelice. Purtând întipărită în suflet detenția în purgatoriul nazist de la Mauthausen, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Iakovos Kambanellis se va apropia de om și de trebuințele acestuia cu sensibilitate și se va lupta pentru o societate mai bună. Piesele lui de teatru, așa cum mărturisește chiar autorul, nu sunt niște produse pur spirituale, ci se inspiră din viața însăși, din societatea și nevoile acesteia, străduindu-se, totodată – cu succes –, să-și depășească contextul istoric și să surprindă aventura în timp a omului. Iakovos Kambanellis este un fenomen. Fără o formație în domeniu, se dovedește a fi un talent în scrierea dramatică. Și își pune amprenta asupra teatrului și lumii culturale a țării noastre, înglobând în opera lui aventura grecilor, parcursul politic, social și cultural al înaintașilor lui. Tocmai de aceea scrierile lui vorbesc direct inimii și minții noastre.”

***

„Originar din insula Naxos, în Ciclade, Iakovos Kambanellis (1921-2011) s-a afirmat ca dramaturg prin excelență, cultivând însă cu succes și alte genuri. Din vara anului 1943 până în 1945 a fost închis în lagărul de la Mauthausen, în Austria, experiență dramatică imortalizată în cronica omonimă publicată în 1961. Membru al Academiei din Atena (1999). Cele peste șase decenii de carieră teatrală (piesa de debut a fost scrisă în 1950) au pecetluit evoluția teatrului neoelen a ultimei jumătăți de veac. Succesul adus de Curtea miracolelor (1957) a fost consolidat cu piese mai ample sau într-un act în care a lărgit necontenit sfera tematică și a înnoit mijloacele de expresie. Piesele sale, comedii care ating adesea coarda dramaticului și tragicului, fac parte din repertoriul «clasic» al teatrelor grecești, fiind prezente și pe numeroase scene din alte țări. Personalitate complexă, s-a afirmat în paralel ca prozator, eseist și publicist. Notabilă rămâne și contribuția sa în cinematografie, atât ca scenarist, cât și ca regizor.” (Elena Lazăr, traducătoare, editoare și directoare a Editurii Omonia)

Kambanellis este primul care „a reușit să localizeze tipul grecului reprezentativ pentru perioada postbelică, creionând cu eficiență dramatică un om visător și mic escroc, ins iubăreț și trădat, prins în capcană și generos totodată, împărțit între rațiune și sentiment, între iubire și ban, între adevăr și amăgire” (Kostas Gheorgousopoulos).

© foto Andrei Gîndac

© foto Andrei Gîndac

© foto Andrei Gîndac