Antologia palatină

Vă semnalăm o nouă apariție editorială în colecția „Scriptores Byzantini”, sub patronajul Institutului de Studii Sud-Est Europene și al Societății Române de Studii Bizantine: ediția critică însoțită de o traducere în metru original a Cărții a V-a — „Poemele iubirii” — din Antologia Palatină.

Ediția critică este alcătuită de Simona Nicolae, traducerile și notele aparțin editoarei, dimpreună cu Sorana-Cristina Man, Margareta Sfirschi-Lăudat și Cristian Șimon. Un Epilog semnat de Liviu Franga întregește volumul. Cartea este o premieră în istoria traducerilor românești din literatura elină, fiind cea dintâi redare în distih elegiac (metru predominant în epigramele grecești) a întregului cuprins al cărții erotice din ciclul palatin.

Volumul a apărut cu sprijinul Fundației Culturale Grecești.