Acordarea Premiului Nobel pentru Pace locuitorilor din insulele Mării Egee

Ελληνκά
English

Fundația Culturală Greacă a decis să sprijine, prin evenimente culturale și alte acțiuni, candidatura pentru acordarea Premiului Nobel pentru Pace locuitorilor din insulele Mării Egee, ca o recunoaștere a meritelor acestora, considerând că:

Întâi de toate, tema păcii este indisolubil legată de democrație, libertate și dreptate, valori tradiționale ale elenismului și ale moștenirii culturale grecești.

În al doilea rând, locuitorii insulelor din Marea Egee îi îngrijesc cu dragoste și respect pe refugiații care au ajuns, pe uscat și pe mare, pe teritoriul grecesc și le oferă prima rază de speranță și de lumină a unui viitor liber și democratic.

În al treilea rând, oamenii din Egee acordă un ajutor dezinteresat, având ca unic principiu valorile umane. Este vorba despre o atitudine care corespunde întru totul tradițiilor și valorilor îndelungatei culturi din Egee.

Pentru toate aceste motive, considerăm că insulele Mării Egee merită să fie onorate cu Premiul Nobel pentru Pace.