Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού συμμετέχει στο γλωσσικό κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βερολίνο και η Ένωση Μορφωτικών Ινστιτούτων Ε.Ε. στο Βερολίνο προσκαλούν εξ αφορμής της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών σε ένα γλωσσικό κουίζ.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:30, στο Europäisches Haus (Unter den Linden 78, 10117 Berlin)

Δήλωση συμμετοχής:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AnmeldungSprachenquiz