Παράρτηµα Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού – ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου20191008073813
GRIECHISCHE KULTURSTIFTUNG BERLIN – GRIECHISCH-KURSE im INSTITUT FRANÇAIS de BERLIN20191008073156