Mreža kulturnih centara zemalja Evropske unije

Ελληνικά
English

Mreža kulturnih centara zemalja Evropske unije – EUNIC Srbija u partnerstvu sa Filološkim fakultetom u Beogradu i u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope i Delegacijom Evropske unije,
povodom Evropskog dana jezika 26. septembra 2015. organizuje konferenciju posvećenu višejezičnosti i značaju učenja jezika
Konferencija se sastojati iz dva dela.

Prvi deo čini panel diskusija na kojoj će govornici posebnu pažnju posvetiti značaju multilingvalizma i akronimima u svojim jezicima.

Prisutnima će se obratiti:
– Aleksandra Vraneš, Dekanica, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
– Мinistar Srđan Verbić, Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja (pozvan)
– Njegova Ekselencija Majkl Devenport, Ambasador EU u Srbiji
– Tim Kartrajt, šef misije Saveta Evrope u Srbiji
– Zoran Paunović, Prodekan, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
– direktori kulturnih instituta članova EUNIC mreže u Srbiji.

U drugom delu će biti organizovane brojne pedagoške i didaktičke radionice namenjene nastavnicima stranih jezika. Na radionici Helenske fondacije za kulturu i Centra za grčki jezik, koju će voditi Ana Kokinidu biće predstavljen Centar za grčki jezik i njegov doprinos u nastavi, učenju i ocenjivanju grčkog kao drugog/stranog jezika.