Циљеви

Хеленска фондација за културу (ХФК) са центром у Атини је основана 1992. у циљу промовисања грчке културе и језика широм света.

Организује манифестације у разним крајевима света: изложбе, концерте, позоришне представе, промоције, предавања и дебате у сарадњи са културним и образовним институцијама.

Учествује у европским и међународним манифестацијама: обележавањима годишњица, позоришним, филмским и музичким фестивалима.

Промовише грчки језик и наставу грчког у огранцима ХФК у свету, обезбеђује наставни материјал, пружа информације другим институцијама и организује семинаре.

Упознаје читаоце са грчком књижевношћу, представља писце и нова издања, подржава превођење, учествује на међународним сајмовима књига и сл.

Представља грчку кинематографију приређујући филмске пројекције, фестивале и ретроспективе у сарадњи са Филмским центром Грчке.

Мреже  
ХФК је основала Мрежу огранака ван Грчке који приређују културне манифестације, промовишу грчку књижевност и кинематографију и организују наставу грчког језика.
Седишта огранака се налазе у: Александрији, Београду, Берлину, Букурешту, Одеси, Трсту.

ХФК је чланица двеју европских културних мрежа: European Union of National Institutes for Culture (EUNIC)  и Фондације Anna Lindh. Уједно сарађује и са универзитетским катедрама хеленистике, школама грчког језика, амбасадама, културним центрима, музејима и библиотекама широм света.

Београд – Република Србија