ЕГИПАТ

Огранак Хеленске фондације за културу у Египту основан је 1994. године, а седиште му је у неокласицистичком здању некадашње Аверовљеве Школе за девојке у Александрији. Поседује библиотеку отворену за јавност, као и просторије за изложбе, предавања и учење грчког језика. У том огранку се учи грчки језик, а то је истовремено и испитни центар за стицање званичних диплома о познавању грчког језика. У оквиру својих активности организује предавања, изложбе, концерте, а учествује и на Међународном сајму књига у Каиру, као и у осталим културним дешавањим у земљи.