Επικοινωνία

Контакт информације

 

Хеленска фондација за културу

Управник Огранка: г. Алекса Петровић
Адреса: Ресавска 34/II, 11000 Београд
Радно време: понедељак – петак, 9–17 часова
Контакт телефон: +381 11 30 38 113

Email: belgrade@hfc.gr

FACEBOOK      INSTAGRAM

Контакт формулар