Оптичко-акустички материјал и архива фотографија националних и међународних активности ХФК-а, а које се односе на међународне изложбе, манифестације, образовне активности итд. Архива се континуирано обнавља и обогаћује.