Општи курсеви грчког језика

Упис на јесење курсеве грчког језика одржаће се од 4. до 22. септембра 2023. године.

Настава почиње 2. октобра 2023. године.

У оквиру ширења грчког језика и културе, Огранак Хеленске фондације за културу у Београду од 2009. године организује опште курсеве грчког језика свих језичких нивоа.

Курсеви су намењени адолесцентима и одраслим полазницима и организују се у два четворомесечја, пролећном и јесењем.

Настава је формирана према стандардизованом Заједничком европском референтном оквиру за живе језике (CEFR) и према смерницама Центра за грчки језик у Солуну (ΚΕΓ). Нивои су подељени на три главна: основни (А), средњи (В) и напредни (Г) ниво, а због препорученог броја сати вођеног учења и специфичности самог језика, сваки од главних нивоа дели се на четири поднивоа:

Међународни испит из грчког језика

Сертификат о познавању грчког језика
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ)

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας је званични и међународно признати сертификат о познавању грчког језика који издаје Центар за грчки језик у Солуну (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

То је једини званични документ који свугде у свету сведочи о вашем нивоу познавања грчког језика.

Усаглашен је са стандардизованим Заједничким европским референтним оквиром за живе језике (CEFR) и подразумева проверу вештина на шест језичких нивоа: А1/А2/В1/В2/Г1/Г2.

Припремна настава и симулација међународног испита

Упис на припремну наставу за нивое А2/В1 трајаће од 11. до 27. септембра 2023. године.

Од октобра 2023. године Огранак ХФК нуди припремну наставу за полагање ове врсте испита.

Да би се настава одржала, неопходно је да се пријави барем четворо заинтересованих кандидата по нивоу.