О Светој Софији (Аја-Софија)

Одлука да се Аја Софија претвори у џамију представља чин самовоље усмерен против свеопштих вредности које су временом постале темељ светске цивилизације. Суштина и симболика споменикâ светске културне  баштине, као што је Аја-Софија, одређени су њиховим историјским постојањем. Ниједна одлука о промени светски признате цивилизацијске димензије ових споменикâ не може, тобожe, бити унутрашња ствар једне земље.

Овај потез је провокација уперена против европских културних вредности, замагљује наше историјско памћење, фалсификује историјски статус споменика и представља увреду за овај светски симбол хришћанства и православља.

Управни одбор Хеленске фондације за културу