Међународни испит из грчког језика

Сертификат о познавању грчког језика
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ)

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας је званични и међународно признати сертификат о познавању грчког језика који издаје Центар за грчки језик у Солуну (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

То је једини званични документ који свугде у свету сведочи о вашем нивоу познавања грчког језика.

Усаглашен је са стандардизованим Заједничким европским референтним оквиром за живе језике (CEFR) и подразумева проверу вештина на шест језичких нивоа: А1/А2/В1/В2/Г1/Г2.

Коме је намењен?

  • свима који желе да поседују сертификат о валидном познавању грчког језика
  • свима који на грчком језику желе да започну или наставе студије у Грчкој
  • свима који желе да се запосле у грчким предузећима, или да имају предност спрам противкандидата на интервјуу у локалним грчким предузећима која траже познавање грчког језика
  • свима који живе у Грчкој и желе да стекну трајну боравишну дозволу.


Из чега се састоји међународни испит?

Испит се састоји из провере језичких вештина. Нивои А1/А2/В1 подразумевају проверу вештина читања, слушања, писања и говора, док нивои В2/Г1/Г2 подразумевају проверу вештина читања, слушања, писања, говора и употребе језика. Подељен је на писани и усмени део, између којих постоји кратка пауза. Након испита тестови и аудио запис усменог дела шаљу се на прегледање у Центар за грчки језик.

*А1 ниво узима у обзир узрасну доб (деца 8–12 година/адолесценти и одрасли).

*сертификат се издаје и у посебне (пословне) сврхе за оне који желе да раде у Грчкој и он подразумева ниво А2 на којем се проверавају само вештине читања, слушања и говора.

Где се полаже?

Испит се на територији Републике Србије може полагати  у Београду и Нишу.

У Београду је овлашћени испитни центар Огранак Хеленске фондације за културу, а у Нишу Лекторат за грчки језик при Центру за стране језике Филозофског факултета.

Када се полаже?

Изван Грчке испит се сваке године полаже током маја месеца, а пријављивање за полагање испита почиње почетком фебруара.

Календарске 2024. године испит ће се одржати 14, 15, и 16. маја, а упис ће се вршити од 1. фебруара до 20. марта.

Како да се пријавите?

Да бисте се пријавили, треба да попуните захтев за учешће који се налази на званичној страници Центра за грчки језик и да накнаду за полагање испита уплатите на банковни рачун Огранка ХФК у Београду (уколико полажете у Београду).

Напомињемо да се захтев не може успешно поднети ако се накнада не уплати правовремено. Након успешно поднетог захтева обавестићемо вас имејлом о тачном распореду полагања, две недеље пре самог испита.

*приликом попуњавања захтева за учешће име и презиме написати великим словима, тачно онако како су написани у пасошу, у поље ,,шифра испитног центра“ уписати 38104 (уколико се испит полаже у Београду) а у поље ,,број уплате“ произвољан број.

*захтев за учешће попуњава се једном, било да кандидат жели да се тестира на једном било на два нивоа, довољно је да се наведу. У случају тестирања на два нивоа потребно је уплатити одговарајуће новчане надокнаде оба нивоа.

*потврду о успешно поднетом захтеву за учешће која вам буде приспела на лични имејл немојте брисати, јер ће вам шифра кандидата бити потребна и током и након испита.

Колика је накнада за полагање?

Накнада за полагање испита за нивое А1/А2/В1 износи 53 ЕУР, а за нивое В2/Г1/Г2 59 ЕУР. Напомињемо да се кандидатима, уколико напослетку одустану од испита, ни у ком случају не враћа уплаћени новчани износ.

Резултати

Да би стекао сертификат, кандидат мора бити успешно оцењен у свакој појединачној вештини (барем 60%). Уколико не стекне довољан број бодова на свакој од језичких вештина, кандидат пада испит. Успешност кандидата на сертификату исказује се описно, као ,,добар“, ,,врло добар“, ,,одличан“.

У случају неуспешног полагања кандидат може захтевати поновно прегледање свог теста тако што ће у догледно време послати захтев имејлом на ellinomatheia@komvos.edu.gr и уплатити одговарајућу новчану надокнаду.

Сертификат има трајну вредност, али не даје формалне квалификације за предавање грчког језика као страног, што Центар за грчки језик истиче.

Кандидате о резултатима обавештава Огранак ХФК током јула месеца. Потом се сертификати поштом шаљу Огранку ХФК-а, а кандидати их, током септембра, преузимају лично уз личну исправу (у случају малолетног лица, сертификат преузима његов старатељ).

О испиту се можете додатно обавестити на званичној страници Центра за грчки језик.