Грчки језик

Упис на четворомесечне течајеве грчког језика одржаће се од 3. фебруара до 14. фебруара 2020.године.

Настава почиње 24. фебруара 2020.године.

Настава грчког језика у Центру Хеленске фондације за културу организује се од марта 2009. Наставни програм је подељен на три нивоа, а сваки ниво чине по три четворомесечна течаја, тј. почетни ниво се састоји од течајева А1, А2, А3, средњи ниво чине течајеви Б1, Б2 и Б3, док се напредни ниво састоји од течајева Г1 и Г2.

Програм наставе је усклађен са упутствима Центра за новогрчки језик (КЕГ) као и стандардима Заједничког европског језичког оквира (CEFR) и усмерен је ка равномерном развоју свих вештина језичке комуникације: разумевању усменог и писаног текста као и усменог и писаног изражавања. У настави се користе најсавременији материјали попут: Επικοινωνήστε Ελληνικά, Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (Α. Αρβανιτάκης ), Άκου να δεις  Ι, ΙΙ, ΙΙΙ (Φ.Αρβανιτάκη), Ακούστε Ελληνικά (Θ. Αγάθος, Μ. Αντωνίου), Στρατηγικές Ανάγνωσης (Μ. Βαζάκα), Ελληνικά Α’ και Β(Ε. Παθιάκη, Γ. Σιμόπουλος, Γ. Τουρλής), Ταξίδι στην Ελλάδα 1,2 και 3 (E. Γκαρέλη, E. Καπούλα, Μ. Μοντζόλη, Σ. Νεστοράτου, Ε. Πρίτση, Ν. Ρουμπής, Γ. Συκαρά) затим уџбеници из серије Κλικ στα Ελληνικά у издању Центра за новогрчки језик као и старији али подједнако квалитетни наставни методи попут:  Ελληνική Γλώσσα (Γ. Μπαμπινιώτης), Ελληνικά Τώρα 1+1, και 2+2 (Δ. Μαρινέτα, Δ. Παπαχειμωνά).

Групе највише броје четрнаест полазника, а наставници су природни говорници или дипломирани филолози Катедре за неохеленске студије Филолошког факултета у Београду са вишегодишњим искуством у настави грчког као страног језика. По завршетку сваког течаја успешни полазници добијају потврду о похађању наставе.

Сви течајеви трају четири месеца тј. састоје се од 30 двочаса у трајању од 90 минута. Настава се изводи у поподневним и вечерњим часовима (од 18:00 до 19:30 или од 19:45 до 21:15) два пута недељно- понедељком и средом или уторком и петком. Упис на течајеве се организује два пута годишње почетком септембра и крајем јануара, а тачни датуми уписа су увек посебно истакнути на сајту Фондације.

Цена четворомесечног течаја је 11 000 динара.

Од 2010. Хеленска фондација за културу је овлашћени испитни центар Центра за новогрчки језик и спроводи испите којим се стичу међународно признате дипломе о познавању грчког језика – Ελληνομάθεια. Испити свих нивоа се организују средином маја, а пријаве за полагање се подносе од почетка фебруара до средине марта.

За додатне информације можете се обратити Центру Хеленске фондације за културу (тел. 011 303 8 113).