Библиотека

БИБЛИОТЕКА ХЕЛЕНСКЕ ФОНДАЦИЈЕ ЗА КУЛТУРУ

Услови коришћења

Са чланском картом корисници могу позајмити до две књиге на период од 30 дана.

Корисник има право да продужи рок позајмице књига лично, телефоном (011 303 8 113) или путем електронске поште, на адресу:
hfk.biblioteka@gmail.com

Ако корисник изгуби чланску карту дужан је да то пријави библиотеци (тј. Хеленској фондацији за културу) која ће му издати дупликат.

У току коришћења чланови библиотеке су дужни да чувају позајмљену библиотечку грађу и да је врате у стању у каквом су је и примили. Оштећену или изгубљену библиотечку грађу, члан је дужан да замени истом или да плати троструку ревалоризовану вредност оштећене библиотечке грађе.

Референсна литература и периодика не може се издати на коришћење ван библиотеке.

Читаоница

Читаоница опште и референсне литературе ( монографије, лексикони, речници, приручници) нуди својим корисницима 6 читаоничких места опремљених за употребу преносивих рачунара.

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ – Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης

Путем овог линка омогућен је брз и комплетан преглед фонда Библиотеке Хеленске фондације за културу.

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=15orAzqVNjWih336c7l_5MsB6bYjnH97oZv1v2QFJ