Το ΕΙΠ στο Micro μ Festival20181019082716
Το Micro μ Festival στην Αλεξάνδρεια20171205112210
Το ΕΙΠ φιλοξενεί το Micro μ Festival – Αλεξάνδρεια, Βερολίνο, Οδησσός20171010092729