80 εικονογράφοι από την Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Μπολόνιας20210616173250