Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΙΠ στο περιοδικό «Greek Business File»20200910152045