Το ελληνικό βιβλίο ταξιδεύει στην Κίνα20160822104531