«Πολυμερής Διπλωματία και Κυπριακό»: Διάλεξη του Πρέσβη κ. Ανδρεστίνου Παπαδόπουλου – Λευκωσία20160330080608
Σεμινάριο για τα Ομηρικά Έπη στην Λευκωσία20160212131900