11 διακεκριμένοι ιστορικοί ιχνηλατούν την πορεία της επανάστασης του 1821 σε μία σειρά διαλέξεων και σε μία συλλογική έκδοση20210706162142
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού | Αποκλειστική σειρά διαλέξεων για την Επανάσταση του 182120210323135649