Κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελλάριο — Αλεξάνδρεια20150402104638