Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο στο Βελιγράδι20181115075036
Παρουσίαση λευκώματος για τον Ρήγα Βελεστινλή στο Βουκουρέστι20161024093909