Συνέντευξη Προέδρου ΕΙΠ, κ. Νίκου Α. Κούκη, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ20200715081653
Συνέντευξη Προέδρου ΕΙΠ στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ20200703093553