Κύκλος Δημοσίων Συζητήσεων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20211102140829
Ο Πρόεδρος του ΕΙΠ συναντά τον Πρόεδρο του ΟΣΔΕΛ20201030182133