13η ΔEB Θεσσαλονίκης – Πρόγραμμα τιμώμενης χώρας Ρωσίας20160420125632