Διάλεξη για τον Θωμά Φλαγγίνη στη Λευκωσία20161121083847
«Το Ρωσικό Προξενείο στην Οθωμανοκρατούμενη Κύπρο (18ος – 19ος αι.)»: Διάλεξη στη Λευκωσία20160328100358
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στην Κύπρο20150331104602
Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Εστίας Ελλάδος Κύπρου» – Λευκωσία20150226133505