Μαθήματα Ελληνικών – Βερολίνο20200221102449
Η «Εθνική νύχτα κλασικού Λυκείου» στο Ούντινε20200212083639
Μαθήματα Ελληνικών στο Βουκουρέστι │ Φεβρουάριος – Απρίλιος 202020200113085148
Μαθήματα Ελληνικών στο Βουκουρέστι20190901075730
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου20190314075106
Τελετή απονομής πιστοποιητικών Ελληνομάθειας – Αλεξάνδρεια20181109102447
Μαθήματα Ελληνικών στο Βουκουρέστι20180907071144
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Βερολίνου20180121112602
Μαθήματα Ελληνικών στο Βουκουρέστι20180118111229
Μαθήματα Ελληνικών στο Βουκουρέστι20170914102951