Κύκλος Δημοσίων Συζητήσεων στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού20211102140829