Κύκλος Δημοσίων Συζητήσεων από το ΕΙΠ20210921132346
«Βασικός πυλώνας μας η εξωστρέφεια του βιβλίου»20210428125802
Συνέντευξη Προέδρου ΕΙΠ, κ. Νίκου Α. Κούκη, στη Λαμπρινή Κουζέλη20200629104338